Vị trí hiện tại: Home > Nguyễn Thị Ngọc Thúy
2012年04月05日 Dịch giả ⁄ 共 432字 Chưa có Bình luận
Dịch giả Rubi Thúy
Tên thật: Nguyễn Thị Ngọc Thúy Học vấn: Cử nhân Đại Học Ngoại Thương Hà Nội Hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội 1. Sách đã dịch cho Chibooks: - Săn chồng (Manhunting, Jennifer Crusie) - Bất cứ điều gì em muốn (What the lady wants, Jennifer Crusie) - Anyone but you (Tạm dịch: Không ai ngoài anh, Jennifer Crusie) 2. Sách dịch cho các công ty sách khác: - Vì đó là em (It had to be you, Susan El...
Xem tất cả

×