Vị trí hiện tại: Home > Nguyễn Thu Trang
2012年04月03日 Dịch giả ⁄ 共 279字 Chưa có Bình luận
Dịch giả Nguyễn Trang
Tên thật: Nguyễn Thu Trang Năm sinh: 1988 Học vấn: Đại học Bách Khoa Hà Nội Công việc: Dịch giả tự do Hiện sống tại: Hà Nội Sách đang dịch cho CHIBOOKS: Strange Bedpersons - Bạn cùng giường trái tính (Jennifer Cruise) Sách sắp xuất bản: Frisco's Kid (Suzanne Brockmann) Forever Victoria (Dorothy Garlock) Body Language (Suzanne Brockmann)
Xem tất cả

×