Vị trí hiện tại: Home > Nhà văn Katie Fforde
2012年01月04日 Tác giả ⁄ 共 894字 Chưa có Bình luận
Nhà văn Katie Fforde
Nhũ danh Catherine Rose Gordon-Cumming (27/9/1952 ở Wimbledon, London, Anh), là một tiểu thuyết gia văn học lãng mạn hiện đại từ năm 1995. Là người sáng lập ra Học bổng Katie Fforde dành cho các tác giả mới, chưa từng ký hợp đồng xuất bản. Bà là thành viên ủy ban điều hành của Hiệp hội Các nhà văn Văn học lãng mạn (Romantic Novelists' Association), từng làm Chủ tịch thứ hai mươi lăm của Hội (2...
Xem tất cả

×