Vị trí hiện tại: Home > Sách mới > Bài viết

Bìa ngang Percy_Jackson

2011年09月07日 Sách mới ⁄ 共 0字 ⁄ Cỡ chữ Nhỏ Vừa To Bình luận 1 bài
Shop CHIBOOKS


TANG Tạp Chí

Hiện có 1 Lời nhắn    Khách: 1 bài, Tác giả: 0 bài

  1. Riptide 2011年09月08日 14:56  @Trả lời  Δ1楼 Trả lời

    Holy Greek Gods!!! Ko the tin dc. la co percy’s fan ghep hinh annabeth & rachel thanh BFF O.O Den tap 5 annabeth van ko thich rachel co ma, mai den khi chia tay trai con lai, annabeth moi than thien hon vs rachel. Thoi, du sao cung mong tap 5 😀 Thanks Chibooks nhieu ^^!

Để Lời nhắn cho Tôi

No Avatar?


×