Vị trí hiện tại: Home > Dịch giả > Bài viết

Dịch giả Di Li

2010年06月04日 Dịch giả ⁄ 共 784字 ⁄ Cỡ chữ Nhỏ Vừa To Chưa có Bình luận
Shop CHIBOOKS

DI LI

Họ tên: Nguyễn Diệu Linh
Ngày sinh: 3/9/1978 tại Hà Nội.
Học vấn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục Đại học sư phạm Ngoại Ngữ Hà Nội.
Công việc: Giảng viên tiếng Anh tại Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.
Các việc khác: Chuyên viên tư vấn quảng cáo & PR, viết văn, viết báo và dịch thuật

 Sách đã dịch:

- Giết người đưa thư (Kill the messenger, Tami Hoag, Nxb VHSG, tháng 12/2009) 

Sách dịch khác:

- Người làm chứng (The Alibi Man, Tami Hoag, Nxb VHSG, tháng 10/2008)

- Bóng đêm bao trùm (Nhiều tác giả, Nxb Hội nhà văn, tháng 8/2009)

- Người yêu dấu (Sara Zarr, Nxb Phụ nữ, tháng 6/2008)

Các tác phẩm sáng tác đã xuất bản:

- Tháp Babel trên đỉnh thc Ánh trăng (Nxb Văn học, 2010)

- Đôi khi tình yêu vẫn hay đi lạc đường (Nxb Phụ Nữ, tháng 3/2010)

- Đảo thiên đường ( Nxb Công an nhân dân, tháng 9/2009)

-Tầng thứ nhất (Nxb Hội nhà văn, tháng 9/2007)

- 7 ngày trên sa mạc (Nxb Văn học, tháng 6/2009)

- Trại hoa đỏ (Nxb Công an nhân dân, tháng 02/2009)

- Điệu Valse địa ngục (Nxb Hội nhà văn, tháng 11/2007

TANG Tạp Chí

【Trang trước】
【Trang sau】

Để Lời nhắn cho Tôi

No Avatar?


×