Vị trí hiện tại: Home > Dịch giả > Bài viết

Dịch giả Nguyễn Trang

2012年04月03日 Dịch giả ⁄ 共 279字 ⁄ Cỡ chữ Nhỏ Vừa To Chưa có Bình luận
Shop CHIBOOKS

Tên thật: Nguyễn Thu Trang
Năm sinh: 1988
Học vấn: Đại học Bách Khoa Hà Nội
Công việc: Dịch giả tự do
Hiện sống tại: Hà Nội

Sách đang dịch cho CHIBOOKS:

Strange Bedpersons - Bạn cùng giường trái tính (Jennifer Cruise)

Sách sắp xuất bản:

Frisco's Kid (Suzanne Brockmann)
Forever Victoria (Dorothy Garlock)
Body Language (Suzanne Brockmann)

TANG Tạp Chí

Để Lời nhắn cho Tôi

No Avatar?


×