Vị trí hiện tại: Home > Dịch giả > Bài viết

Dịch giả Phan Hoàng Hà

2012年04月05日 Dịch giả ⁄ 共 116字 ⁄ Cỡ chữ Nhỏ Vừa To Chưa có Bình luận
Shop CHIBOOKS

Dịch giả: Phan Hoàng Hà
Năm sinh: 1974
Cử nhân đại học Ngoại Ngữ Hà Nội
Hiện đang sống tại Hà Nội
Sách đã dịch cho Chibooks: Đố Dám Yêu Em, Hôn Lễ Tử Thần

TANG Tạp Chí

Để Lời nhắn cho Tôi

No Avatar?


×