Vị trí hiện tại: Home > Dịch giả > Bài viết

Dịch giả Rubi Thúy

2012年04月05日 Dịch giả ⁄ 共 432字 ⁄ Cỡ chữ Nhỏ Vừa To Chưa có Bình luận
Shop CHIBOOKS

Tên thật: Nguyễn Thị Ngọc Thúy
Học vấn: Cử nhân Đại Học Ngoại Thương Hà Nội
Hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội

1. Sách đã dịch cho Chibooks:
- Săn chồng (Manhunting, Jennifer Crusie)
- Bất cứ điều gì em muốn (What the lady wants, Jennifer Crusie)
- Anyone but you (Tạm dịch: Không ai ngoài anh, Jennifer Crusie)

2. Sách dịch cho các công ty sách khác:

- Vì đó là em (It had to be you, Susan Elizabeth Phillisp, Nhã Nam)
- Linh hồn và Quỷ dữ (Another Faust, Dina & Daniel Nayeri, Amak)
- Núi tình (Mackenzie's Mountain, Linda Howard, Thái Uyên)

TANG Tạp Chí

Để Lời nhắn cho Tôi

No Avatar?


×