Vị trí hiện tại: Home > Tác giả > Bài viết

Nhà văn Chris Womersley

2010年06月07日 Tác giả ⁄ 共 216字 ⁄ Cỡ chữ Nhỏ Vừa To Chưa có Bình luận
Shop CHIBOOKS

Chris Womersley là nhà văn Australia, sinh ở Melbourne và hiện đang sống ở Sydney với vợ và con trai. Tiểu thuyết và các bài phê bình của ông xuất hiện rất nhiều trên các tạp chí và các hợp tuyển, như Granta New Writing 14, Best Australian Stories 2006, The Monthly, và The Age.

TANG Tạp Chí

【Trang trước】
【Trang sau】

Để Lời nhắn cho Tôi

No Avatar?


×