Vị trí hiện tại: Home > Nhà văn do Chibooks đại diện > Nhà văn Vũ Đình Giang > Bài viết

Tiểu sử nhà văn Vũ Đình Giang

2012年04月11日 Nhà văn Vũ Đình Giang ⁄ 共 212字 ⁄ Cỡ chữ Nhỏ Vừa To Chưa có Bình luận
Shop CHIBOOKS

Vu Dinh Giang (born 1976) is a pseudonym for Vu Chi Hieu, author for contemporary novels. He earned a bachelor’s degree in Industrial Arts from Ho Chi Minh City University of Architecture. He now working at Kim Dong Publisher. He has written over 9 novels.

TANG Tạp Chí

Để Lời nhắn cho Tôi

No Avatar?


×